Läs om vårt arbete på Elino

Gilla oss på Facebook!

Professionellt arbete till det rätta priset! Nu kan du ha koll om elföretaget får utföra eljobb.

Elsäkerhet

Anlita en elektriker för kvalitetens skull

Är du i behov av en elinstallation i ditt nya boende? Eller behöver du få kompetent service genomförd av din redan befintliga elektriska utrustning? Hör då av dig till oss – vi är en behörig, erfaren och serviceinriktad elektriker i Norrköping.

Även om vissa enklare eljobb går att genomföra av en lekman, så rekommenderar vi alltid att du anlitar auktoriserad elektriker för den här typen av arbeten. Det är ett säkert sätt att garantera att hållbarheten blir längre, säkerheten större och dessutom kommer du få mindre problem med försäkringsbolagen om en olycka ändå skulle vara framme.

Särskilt om du har ett äldre hus är det av största vikt att du anlitar utbildat och erfaret folk. Och då är det en bra idé att låta installatören kolla läget redan vid den ordinarie husesynen.  I en ordinarie husbesiktning ingår vanligen inte en elbesiktning.

Var försiktig i fuktiga utrymmen

Även när du ska byta ut ojordade uttag mot jordade så bör en elektriker anlitas. Särskilt viktigt är detta utomhus samt i känsliga utrymmen som kök, tvättstuga, badrum och källare. Viktigt att tänka på är också att aldrig ansluta en ojordad kontakt till ett ojordat uttag!

En osäkerhetsfaktor vid elinstallationer i ett hus är den tidigare ägaren. Det är inte lätt att veta hur den personen som bodde i huset innan du flyttade dit resonerat och hur korrekta elinstallationerna i huset är. Det finns otaliga exempel på farliga elinstallationer som både orsakat bränder och andra personskador.

Vi rekommenderar en jordfelsbrytare

Vi kan även hjälpa dig att installera en jordfelsbrytare, som mycket väl kan rädda liv om olyckan en gång är framme. En jordfelsbrytare slår snabbt av strömmen om en elprodukt skulle bli ytligt spänningsförande och en person samtidigt rör ett jordat föremål. Den snabba avstängningen minskar risken för personskador och bränder orsakade av elektricitet.

En jordfelsbrytare bör alltid installeras av en certifierad elinstallatör. Vi har den rätta kompetensen och hjälper gärna till med att installera en jordfelsbrytare i ditt hem!

Säkerhetstänk kan rädda liv

Varje år sker det många olyckor som är kopplade till elektricitet. Bränder som orsakats av bristfälliga och farliga elinstallationer är mycket vanliga, likaså personskador i form av stötar.

För att undvika dessa faror är det ett måste att elsäkra hemmet ordentligt, och vi rekommenderar att du hör av dig till en kvalificerad elektriker. El kan vara farliga saker, och lekmän bör inte ge sig in på krångliga och riskabla installationer. Hör av dig till oss om du har några frågor eller behöver hjälp med att förbättra elsäkerheten i ditt hem.

Du har ansvaret för säkerheten

Viktigt att tänka på är det är du som boende som har ansvaret för elsäkerheten i ditt hem. Detta gäller alla eldrivna produkter, från sänglampa till kylskåp. Om du är husägare så är du dessutom ansvarig för alla fasta elinstallationer.

Innan du flyttar så rekommenderar vi att du låter en auktoriserad besiktningsman eller annan person med de rätta fackkunskaperna besiktiga boendet. Som kompetenta elektriker i Norrköping kan vi självklart hjälpa dig med det. Det är det absolut bästa sättet att upptäcka något farligt med elinstallationerna i hemmet. En jordfelsbrytare bör också finnas i varje modernt hem. Vi kan självklar installera en sådan – det är mycket bra försäkring mot elolyckor.

Viktigt att barnsäkra hemmet

Det är även viktigt att barnsäkra hemmet ut elsynpunkt. Sätt petskydd på alla eluttag och se till att inga sladdar ligger lösa. Dra ut eluttagen till brödrostar och andra hushållsmaskiner när de inte används. Se också alltid till att lampor har glödlampa i sig så att inte barn kan stoppa in fingrarna i den strömförande sockeln.

Är du minsta osäker så ska du alltid låta elarbeten i hemmet utföras av en auktoriserad och elbehörig person. Att ge sig på elinstallationer som man inte är behörig att utföra är inte bara farligt – det är faktiskt olagligt också. Kontakta oss i stället – vi kan alltid hjälpa dig med en elinstallation i Norrköping.

Se upp för felaktig märkning

Ett annat bra säkerhetstips är att se upp för falsk CE-märkning. CE-märkningen är ett bevis på att leverantören har tagit ansvar för produkten, men man måste vara uppmärksam så att det inte är något konstigt med märkningen. Om det verkar vara något mistänkt med märkningen kan det vara värt att vara försiktig, då det kan innebära att produkten inte motsvarar EU:s uppställda krav när det gäller säkerhet.

Vi samarbetar med svensk brandservice och Enöque, vilket ger oss möjlighet att erbjuda ett stort utbud av produkter som ökar både elsäkerheten och tryggheten i stort  i ditt hem. Spisvakter, hjärtstartare, brandsläckare, brandfiltar och brandvarnare finns i detta sortiment. Allt givetvis av högsta kvalitet.

Kontakta gärna oss om du vill ha hjälp med att förbättra elsäkerheten i ditt hem. Det kan visa sig vara en mycket bra försäkring för framtiden.

Scroll to Top