Energilagringssystem

Ett ESS (Energy Storage System) är ett batterisystem som är uppkopplat till elnätet. Vi på ELINO kan bygga ett specialanpassat batterisystem för just dina behov.

  • Garanterat arbete
  • Akut utryckning
  • 20+ års erfarenhet

Victron ESS (Energy Storage System)

Victrons systemlösningar kan precis som andra solcellsbatterier användas för att lagra solenergi som produceras dagtid för användning andra tider på dygnet. Batteriet kan även laddas ifrån elnätet samt skicka tillbaka energi ut på elnätet. Man kan köpa el när elpriset är lågt för att sedan använda elen själv eller skicka ut på elnätet igen när elpriset är högt. Detta gör batterisystemet användbart även på vintern då solproduktionen är låg.

Energilagringssystem kan också användas för att jämna ut topplaster (Peak Shaving) samt för fasbalansering. Detta gör att man i många fall klarar sig med en mindre huvudsäkring och kan på så sätt spara pengar. Detta kan komma att bli viktigt i framtiden allteftersom effektabonnemang blir vanligare.

Styrning och övervakning

Som användare av energilagringssystemet kan du själv välja hur du vill styra det. Victron har en färdig lösning som optimerar för maximal ekonomisk lönsamhet. Dynamic ESS styr systemet baserat på aktuella timpriser för el samt en prognos för solenergi och förväntad egenkonsumtion. Det finns också möjlighet att manuellt schemalägga laddning/användning av batteriet, eller att koppla upp det till HomeAssistant eller liknande för egen lokal övervakning och styrning.

Victron har bra displayer samt lokalt webinterface där man kan följa hur systemet fungerar. Det finns också web-portal där man kan följa systemet även när man inte är hemma.

Backup under strömavbrott

Systemet kan också strömförsörja hela hushållet under strömavbrott. Så kallad Ö-drift. Eftersom växelriktarsystemet alltid är aktivt sker överkopplingen helt sömlöst utan micro-avbrott. Även datorer och känslig utrustning fortsätter fungera som vanligt. Solcellerna fortsätter att ladda batteriet även under strömavbrott. När strömmen kommer tillbaka ansluter systemet automatiskt till elnätet igen.

Om behov finns kan systemet byggas för att även ladda batterierna ifrån en generator vid långa strömavbrott. Perfekt under höst och vinter när tillgången på sol är sämre.

Olika typer av batterier

Victrons ESS-lösning är inte låst till ett visst batterifabrikat. Systemet kan använda många typer av 48 V batterier från olika fabrikat. Vi på Elino väljer att enbart jobba med batterier av litium-järnfosfat typ (LiFePo4) eftersom de har längre livslängd och högre brandsäkerhet än litium-jon.

Batteriet anpassas efter kundens behov och förutsättningar, och kan även kompletteras i efterhand med fler moduler för större lagringskapacitet.

Kontakta oss på Elino

Vi lämnar kostnadsfri offert om ni tackar ja till vårt arbete som elektriker åt dig. I annat fall där felsökning eller utkörning sker i samband med offert, debiterar vi för den tiden, om ni tackar nej till vårt förslag på Elinstallationer i Norrköping.

Contact Form

Referenser